Pogoji poslovanja

1. Splošno

1.1. Pogoji poslovanja so pravni dogovor posamezno fizično ali pravno osebo (v nadaljevanju “naročnik”) in poslovnim subjektom FCB d.o.o. (v nadaljevanju “ponudnik”).

Ob oddanem naročilu se smatra, da je naročnik seznanjen s pogoji uporabe, ki so javno objavljeni na ponudnikovih spletnih straneh.
Razmerje med ponudnikom in naročnikom urejajo poleg veljavne zakonodaje še spodaj navedeni pogoji.

1.2. Naročnik se strinja, da izpolnjuje zakonsko določeno starost za vstop v ta sporazum.

1.3. Naročnik se obveže, da bo skrbel za ažurnost in pravilnost vseh kontaktnih podatkov in podatkov, ki so potrebni za izdajo računov za opravljene storitve. Naročnik razume in se strinja, da s svojimi podatki razpolaga samostojno v naročniškem centru, ki mu ga v uporabo nudi in čigar delovanje zagotavlja ponudnik.

1.4. Naročnik se obveže, da bo redno spremljal elektronski naslov, ki ga je navedel ob naročilu storitev.
Naročnik se obveže, da bo ponudnika redno obveščal o spremembah e-poštnega naslova, ki ga redno uporablja. Naročnik razume in se strinja, da lahko e-poštni naslov vedno posodobi tudi sami z uporabo naročniškega centra.
Ponudnik je zaradi narave delovanja e-poštne tehnologije v celoti odvezan odgovornosti za to, da lahko določena sporočila in/ali obvestila, poslana na naročnikov elektronski naslov, prispejo v mapo z nezaželeno pošto (t.i. “spam” ali “junk”).

1.5. Naročnik je seznanjen, da ponudnik objavlja obvestila glede ponudnikovih storitev na spletnih straneh ponudnika.

1.6. V skladu z direktivo 2010/45/EU ter s spremenjenim 84. členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) se s 01.01. 2013 uvaja enakovredna obravnava papirnatih in elektronskih računov. Z oddanim naročilom na spletni strani ponudnika se naročnik strinja, da se mu vsi predračuni, računi in ostali dokumenti posredujejo v elektronski obliki.

Naročnik, ki želi, da se mu račun pošlje tudi v papirnati obliki, lahko to sporoči naknadno. Za vsak račun, poslan preko navadne pošte, se obračunajo administrativni stroški v znesku 5,00 EUR + DDV.

2. Cene in plačilni pogoji

2.1. Objavljene cene na spletnih straneh ponudnika so v EUR (€) in že vsebujejo 22% DDV, razen če ni drugače navedeno.

2.2. Ponudba / Predračun
Za uporabo ponudnikovih storitev je zahtevano predplačilo za določeno časovno obdobje, ki ga naročnik izvede na podlagi prejetega predračuna.
Predračun naročnik prejme preko e-pošte na svoj e-poštni naslov v HTML obliki, na voljo pa mu je tudi v obliki PDF datoteke, ki je na voljo za prenos v naročniškem centru, do katerega dostop zagotavlja ponudnik.

Če predračun vsebuje napačen znesek in/ali specifikacije storitev, ima ponudnik pravico napake odpraviti in o tem naročnika tudi obvestiti. Naročnik se strinja, da bo upošteval popravljen predračun ali odstopil od ponudbe.

Naročnik se strinja, da bo svoje obveznosti iz naročniškega razmerja poravnal v roku, ki je naveden na predračunu. V primeru, da naročnik želi spremeniti plačilno obdobje, mora to ponudniku sporočiti pred iztekom trenutno zakupljenega obdobja preko elektronske ali navadne pošte.

Naročnik z izvedbo transakcije, ki jo ponudnik zabeleži v svojem sistemu, sprejme ponudbo.

2.3. Realizacija naročila
Naročene storitve bodo opravljene, ko ponudnik v svojem sistemu zabeleži transakcijo. Ponudnik naročnika o tem obvesti na e-poštni naslov, ki ga naročnik navede ob naročilu.

Zaradi narave storitev, ki jih nudi ponudnik, naročnik razume in se strinja, da ponudnik ne zagotavlja, da bodo naročene storitve po zabeleženi transakciji uspešno opravljene. V kolikor se v tem primeru ponudnik in naročnik ne dogovorita drugače, ponudnik naročniku povrne vplačana sredstva v skladu s plačilno metodo, s katero je bila transakcija izvedena.

Ponudnik izda račun za opravljeno storitev na podlagi predračuna (ponudbe) in zabeležene transakcije ali izjemoma posredovanega potrdila o transakciji. Račun vsebuje podatke, ki jih je naročnik vpisal ob naročilu storitev. Te podatke naročnik kasneje ureja samostojno v naročniškem centru, ki ga zagotavlja ponudnik.

2.4. Podaljševanje naročenih storitev
Vse storitve so veljavne do roka, ki je naveden na ponudbi (predračunu) in računu.
Vsaj 30 dni pred rokom poteka veljavnosti storitev ponudnik naročniku preko e-pošte posreduje predračun (ponudbo) za podaljšanje.
V kolikor ponudnik zabeleži transakcijo v skladu z izdanim predračunom, se smatra, da storitve želi podaljšati.
V primeru, da ponudnik ne prejme transakcije v skladu s predračunom do datuma poteka predračuna ali vsaj do datuma poteka storitev, se smatra, da naročnik storitev ne želi podaljšati.

V primeru nepodaljšanja paketa gostovanja le-ta preneha delovati naslednji dan po poteku.
V primeru nepodaljšanja domene točen čas in datum poteka določa vrhovni registrar posamezne domenske končnice in ne ponudnik.
V primeru nepodaljšanja SSL certifikata točen čas in datum poteka določa vrhovni izdajatelj posameznega SSL certifikata in ne ponudnik.

V primeru izvedbe transakcije na podlagi predračuna po dejanskem poteku storitev, naročnik ni upravičen do dodatnega podaljšanja storitev za obdobje med potekom storitev in datumom izvedbe transakcije, saj gre za podaljšanje obstoječe ponudbe. Nadalje, narava storitev registracija domene in SSL certifikata to tehnično in fizično ponudniku preprečuje.

2.5. Odpoved in prekinitev naročenih storitev
Naročnik lahko storitev odpove tako, da ponudnika o tem obvesti preko e-pošte ali telefonske številke, navedene na ponudnikovi spletni strani.
V vsakem primeru se za odpoved storitve šteje tudi to, da predračun za podaljšanje storitev, ki je posredovan naročniku, ni poravnan v roku, ki ga predračun navaja.

2.6. Akcije in popustne kode
Pri posameznem naročilu je mogoče upoštevati le eno kodo za popust naenkrat.
Akcij in popustnih kod ni mogoče uporabiti za podaljševanje obstoječih storitev, razen če je ob akciji to posebej navedeno.
Akcije, ki veljajo za 1. (prvo) leto, ni možno izkoristiti večkrat, saj je akcija vezana na posamezno storitev; slednje velja za storitve, ki jih nudijo vse blagovne znamke, s katerimi upravlja ponudnik.
Akcijo za 1. (prvo) leto pri domenah je možno koristiti le enkrat za posamezno domeno. Kasneje se za isto domeno samodejno upošteva cena za prenos domene.

2.7. Akcija – Brezplačen prenos podatkov od starega ponudnika
Ponudnik v primeru novo oddanega naročila za spletno gostovanje ponuja storitev brezplačnega prenosa podatkov iz starega naročnikovega okolja na ponudnikovo okolje.
Ponudnik si pridržuje pravico, da to storitev nudi le v primeru, da naročnik v starem okolju uporablja programsko opremo, ki je združljiva s programsko opremo ponudnika.
Ponudnik si pridržuje pravico, da storitev selitve podatkov omeji na 1 spletno stran z 1 MySQL bazo in do 2 e-poštna naslova oz. na 1 delovno uro (60 minut) oz. do 2 GB podatkov.
Ponudnik si pridržuje pravico, da zavrne selitev e-poštnih predalov, ki ne ustrezajo pogojem uporabe pod točko 4.3.
Ponudba za brezplačen prenos podatkov velja le za podatke, ki ne gostujejo že na okolju ponudnika.

3.Gostovanje

Naročnik se strinja, da se onemogoči uporaba paketa spletnega gostovanja, če bistveno prekorači omejitve zmogljivosti, ki so za posamezen paket določene v točki 3.1.

Naročnik se strinja, da z uporabo katerekoli programske opreme na opremi ponudnika prevzame tudi skrb in odgovornost za redno posodabljanje te programske opreme zaradi lastne varnosti in varnosti celotnega strežniškega okolja.

Naročnik se strinja, da kakršnokoli povzročeno škodo in posledične dodatne stroške v celoti poravna sam v roku 14 dni od nastanka.

3.1. Omejitve
Ponudnik smatra spodaj navedena dejanja kot zlorabo strežniškega okolja.

Nepooblaščena ali nedovoljena uporaba strežniškega okolja – branje, pisanje in izvajanje operacij izven domačega direktorija (t.i. “home” / root folder”) .
Prekomerno izkoriščanje zmogljivosti strežniškega sistema (strežniških procesorjev, pomnilnika, pasovne širine ali diskovnega polja). Na strežniškem sistemu zaradi svoje narave (prekomerna poraba strežniških sredstev) niso dovoljene naslednji tipi programske opreme:
– aplikacije za klepet (t.i. “chat”),
– aplikacije za igranje iger (t.i. “online/web games”),
– aplikacije za deljenje datotek (t.i. “file sharing / P2P”),
t.i. “proxy” aplikacije,
– aplikacije za prikazovanje oglasov (t.i. “banner rotation”), izjema je razumen obseg delovanja,
– spletni agregati povezav (t.i. “link farms”),
– spletni pajki (t.i. “crawlers, bots, parsers”).
Vsa programska oprema, ki ni prednaložena na ponudnikovem strežniku, mora biti v primeru dvoma o prekomerni porabi strežniških sredstev odobrena s strani ponudnika.

Zaradi velike možnosti zlorabe ni dovoljeno uporabljati ponudnikovih storitev za omogočanje brezplačnega gostovanja, brezplačnih spletnih strani, brezplačnih domen ali podobnih storitev.

Zaradi narave sledečih storitev primarni namen uporabe ponudnikovega strežniškega okolja ne more oz. sme biti:
– serviranje audio/video vsebin (t.i. “audio/video streaming”),
– gostovanje velikih galerij multimedijskih vsebin (fotografije, video posnetki, zvočni posnetki, ipd.),
– FTP gostovanje / deljenje (t.i. “FTP sharing”).

Na strežniškem sistemu zaradi svoje narave niso dovoljene naslednje vsebine:
– piramidne oz. Ponzi sheme in/ali HYIP (t.i. “High Yield Investment Programs”) programi,
– žaljive, obscene ali nasilne vsebine oz. vsebine, ki pozivajo k omenjenim aktivnostim,
– avtorsko zaščiteni materiali,
– programska oprema, ki omogoča deljenje avtorsko zaščitenih materialov (t.i. “torrent” strani).

Uporaba ponudnikovih strežniških sistemov v testne namene ni dovoljena. Strežniško okolje je primerno za gostovanje programske opreme, ki je pripravljena za produkcijo (t.i. “production ready”).

Pri delu s časovnimi opravili (t.i. “cronjobs”), ki omogočajo samodejno izvajanje funkcij ob specifičnih časovnih intervalih, je prepovedano izvajanje funkcij več kot 1-krat na 30 minut.

Največja dovoljena velikost posamezne dodateke, ki jo naročnik prenese na ali iz strežnika je 250 MB (Mega paket), pri ostalih paketih pa 1.000 MB.

Zapisi v eni (1) podatkovni bazi ne smejo presegati velikosti 1 GB.

V kolikor naročnik sam izdeluje varnostne kopije svojih podatkov, na strežniškem sistemu ni dovoljeno hraniti teh kopij. Lastne varnostne kopije podatkov se lahko shranjujejo na osebni računalnik oz. druge zapisljive medije oz. spletne storitve, ki so namenjene hrambi podatkov.
Na paketih spletnega gostovanja je dovoljeno shranjevati le datoteke, ki so neposredno povezane z delovanjem spletnih strani. Konkretno to pomeni, da paketi spletnega gostovanja niso namenjeni arhiviranju podatkov temveč gostovanju spletnih strani, trgovin in aplikacij.

Naročnik se strinja, da lahko ponudnik določenemu IP naslovu začasno in brez obvestila onemogoči dostop do strežniškega okolja, v kolikor le-ti prekomerno izkoriščajo strežniška sredstva oz. ponudnik lahko glede na naravo dostopa sklepa, da gre za zlorabo storitev.

Omejitve e-pošte
Največja dovoljena velikost poštnega predala je:
– 1.000 MB (Mega paket),
– 5.000 MB (Giga 5 paket),
– 10.000 MB (Giga 10 paket),
– 15.000 MB (Giga 15 paket).
Velikost posameznega elektronskega sporočila ne sme presegati 50 MB.

Prekomerno pošiljanje elektronske pošte
Sporočilo lahko pošljete največ 60 prejemnikom hkrati. V primeru, da pošiljate sporočilo več kot 50-tim prejemnikom, je potrebno med pošiljanjem uporabljati zakasnitve.

Na vseh paketih je zaradi zaščite proti avtomatiziranemu pošiljanju SPAM sporočil, omejitev pošiljanja nastavljena na 60 sporočil na uro. Naročnik lahko te omejitve samostojno nastavlja v svojem naročniškem centru. Omejitve je možno sprostiti na naslednje vrednosti:
– 60 sporočil/h (Mega paket),
– 60 sporočil/h (Giga 5 paket),
– 60 sporočil/h (Giga 10 paket),
– 60 sporočil/h (Giga 15 paket).

Uporaba paketov gostovanja sicer ni namenjena pošiljanju elektronske pošte na naključne elektronske naslove. Taka aktivnost se smatra kot razpošiljanje SPAM oz. nezaželene e-pošte, ki na spletu predstavlja vedno večji problem. Neupoštevanje tega pravila predstavlja tudi kršenje pogojev uporabe naših storitev, kar se lahko sankcionira z omejitvijo uporabe e-pošte in/ali takojšnjo prekinitvijo storitev in odpoved uporabe storitev. Prepovedano je masovno pošiljanje sporočil (več kot 2.000 naslovnikom), mesečna omejitev števila poslanih sporočil pa je 10.000.

Naročnik razume in se strinja, da v primeru, da določen paket gostovanja preseže to omejitev, ponudnik ne izdeluje več brezplačnih rezervnih kopij podatkov na tem paketu gostovanja.

3.2. Reklamacija gostovanja
Pri storitvi spletnega gostovanja omogočamo v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) 90-dnevno preizkusno obdobje, ki prične teči prvi dan, ko je oddano naročilo in v okviru katerega lahko naročnik kadarkoli zahteva povračilo sredstev za nakup gostovanja.

V primeru, ko naročnik poleg storitve gostovanja naročil tudi dodatno storitev migracije podatkov (selitev spletne strani ali e-pošte od starega ponudnika), ki je ob naročilu storitve spletnega gostovanja brezplačna, sme ponudnik ob odstopu naročnika od pogodbe izvedene storitve potrošniku zaračunati v skladu s cenikom.

3.3. Izvedba marketinških e-mail kampanj
Naročnik se zavezuje, da ponudnikov storitev ne bo uporabljal za razpošiljanje nezaželene e-pošte. Za nezaželeno e-pošto se štejejo vsa množična oz. masovna reklamna obvestila (npr. več kot 500 naslovnikov), na katera se prejemniki teh obvestil niso posebej naročili (t.i. “double opt-in”).
Za nezaželena e-mail obvestila se prav tako štejejo vsa masovna reklamna obvestila, ki ne vsebujejo možnosti za enostavno odjavo (t.i. “Unsubscribe”) od teh obvestil.

4. Domene

Pogoji registracije domen

5. Spletne storitve

5.1. Varnostno vzdrževanje spletnih strani Pogoji uporabe te storitve:
– Storitev varnostnega vzdrževanja velja za posamezno spletno aplikacijo in ne celoten paket gostovanja.
– Naročnik je ponudniku dolžan zagotoviti administratorski dostop do spletne aplikacije, ki je predmet storitve varnostnega vzdrževanja.
– V primeru, da naročnik na enem paketu gostuje več različnih spletnih aplikacij, se strinja in razume, da ponudnik ne more jamčiti za varnost katerekoli spletne aplikacije, če niso v vzdrževalni paket vključene vse aplikacije na paketu gostovanja.
– Naročnik je ponudniku dolžan zagotoviti dostop do vse programske opreme, ki je potrebna za varnostno vzdrževanje spletne aplikacije.
– Naročnik razume in se strinja, da ponudnik ne nudi podpore za programsko opremo, ki jo spletna aplikacija uporablja. V primeru napak v delovanje spletne aplikacije zaradi varnostne posodobitve, ponudnik ni dolžan odpravljati teh napak v sklopu storitve varnostnega vzdrževanja. 

5.2. Reklamacija spletnih storitev
Naročnik v skladu z ZVPOT nima pravice odstopiti od pogodbe, če gre za storitve, ki so bile opravljene po natančnih navodilih naročnika oz. so bile prilagojene naročnikovim potrebam oz. ki zaradi svoje narave niso primerne za vračilo.

6. Trajanje storitve

6.1. Trajanje zakupljenih storitev je navedeno v naročniškem centru.
Vsaj 30 dni pred rokom poteka naročenih storitev ponudnik naročnika obvesti o poteku storitev in mu posreduje ponudbo (predračun) za podaljšanje na elektronski naslov, naveden v naročniškem centru.
Vsi predračuni in računi so vedno na voljo v naročniškem centru, kjer jih naročnik lahko pregleduje in tudi prenese ali shrani na svojo računalniško opremo.

6.2. Naročnik razume in se strinja, da v kolikor predračun za podaljšanje storitev ni poravnan v navedenem roku, storitve na navedeni dan poteka prenehajo delovati.
Za podaljšanje potečenih storitev mora naročnik kontaktirati ponudnika za novo, veljavno ponudbo. Pri ponovni aktivaciji storitev, predvsem pri domenah, lahko nastanejo dodatni stroški.

7. Omejitev ali prekinitev naročniškega razmerja

7.1. Naročnik razume in se strinja, da se neizvedba plačila v skladu z navedenim rokom na posredovani ponudbi (predračunu) za podaljšanje storitev smatra kot odpoved teh storitev in/ali naročniškega razmerja.

7.2. Naročnik razume in se strinja, da se prekine naročniško razmerje v kolikor je naročnik ponudniku posredoval napačne oz. zavajajoče informacije.

7.3. Katerakoli pogodbena stranka lahko odpove naročniško razmerje za storitve kadarkoli v času trajanja storitev.
Odpoved mora biti poslana po elektronski ali navadni pošti in začne veljati naslednje obračunsko obdobje.
Že vplačanih sredstev za naročeno storitev spletnega gostovanja ponudnik ni dolžan vračati, razen v primeru novih naročil za spletno gostovanje, ki so mlajša od 90 dni.

7.4. Naročnik razume in se strinja, da se prekine naročniško razmerje, v kolikor naročnik ne upošteva kateregakoli člena navedenih pogojev poslovanja.

8. Odškodnine in nadomestila

8.1. Naročnik se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala z uporabo ali nezmožnosti uporabe storitev ponudnika.

8.2. Naročnik se strinja, da je celotna odgovornost ponudnika pri storitvah iz naročniškega razmerja in pri vsaki kršitvi naročniške pogodbe omejena zgolj na znesek, ki ga je naročnik plačal za storitev.

8.3. Če naročnik namerno ali nenamerno škoduje ponudniku ima ponudnik pravico, da stroške za nastalo škodo v celoti zaračuna naročniku.

9. Varovanje podatkov

Ponudnik in naročnik se obvezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovala vse podatke, do katerih bosta prišla pri medsebojnem poslovnem sodelovanju, kar vključuje tudi celotno komunikacijo preko elektronske pošte in telefona.

10. Tehnična podpora

10.1. Naročnik razume in se strinja, da ponudnik nudi podporo zgolj in samo za storitve, ki jih ponudnik ponuja preko svojih spletnih strani.
Naročnik razume in se strinja, da ponudnik nudi podporo preko kontaktnih podatkov, ki so navedeni na spletnih straneh ponudnika.

10.2. Naročnik se strinja, da bo pred zahtevkom podpore poiskal odgovor v spletnih vsebinah, objavljenih na spletnih straneh ponudnika.

10.3. Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnik ne nudi brezplačnega (tehničnega) svetovanja.

10.4. Naročnik v celoti razume in se strinja, da je v komunikaciji s ponudnikom dolžan upoštevati osnovna pravila bontona, ki narekujejo vljudnost in jasno komuniciranje.
Naročnik razume in se strinja, da v kolikor se pri komuniciranju s ponudnikom ne drži osnovnih pravil bontona, mu ponudnik lahko zavrne vso nadaljnjo komunikacijo preko telefona ali v živo in omeji vso nadaljnjo komunikacijo izključno na elektronsko in navadno pošto. V primeru, da se neprimerna komunikacija nadaljuje ali stopnjuje, si ponudnik pridržuje pravico, da naročniku storitve ukine in povrne kupnino v skladu z uporabljeno metodo plačila ponudbe (predračuna).

11. Politika zasebnosti

Osebni podatki naročnikov so področje, ki mu ponudnik posveča veliko pozornosti in vlaga veliko truda v korektno ravnanje z njimi. Ponudnik se zavezuje, da (osebne) podatke naročnikov skrbno varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in EU uredbo GDPR (General Data Protection Regulation).

11.1. Razlaga pojmov Pravilno razumevanje pojmov, ki se uporabljajo v zvezi z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov je ključnega pomena za razumevanje politike zasebnosti ponudnika.

Osebni podatki: vsaka informacija, na podlagi katere lahko posredno ali neposredno identificiramo določeno osebo.

Procesiranje osebnih podatkov: vsaka operacija nad osebnimi podatki, samodejna ali ročna, vključujoč zbiranje, snemanje, shranjevanje, prenašanje, pregledovanje, uporaba in podobne aktivnosti.

Kontrolor: vsaka fizična ali pravna oseba, javna, vladna ali druga organizacija, ki samostojno ali v sodelovanju z ostalimi fizičnimi ali pravnimi osebami ali organizacijami razpolaga z osebnimi podatki.

Procesor: vsaka fizična ali pravna oseba, javna, vladna ali druga organizacija, ki razpolaga z osebnimi podatki v imenu kontrolorja.

11.2. Obveza k varovanju osebnih podatkov

Ponudnik naročniku zagotavlja, da ob naročilu in kasnejši uporabi naročenih storitev podatke prenaša preko ustrezno zavarovane in kriptirane HTTPS (SSL) povezave.

Ponudnik osebne podatke naročnikov hrani izključno znotraj območja EU in na območjih, za katere EU javno priznava ustrezno stopnjo varnosti (seznam).

Ponudnik naročniku zagotavlja, da za dostop do osebnih podatkov naročnika kot tudi za dostop do vseh (osebnih) podatkov na strežniških okoljih uporablja ustrezno zavarovano programsko opremo, ki:

 • preprečuje dostop do podatkov nepooblaščenim osebam;
 • omogoča dostop le osebam, ki so za to ustrezno avtorizirane s strani ponudnika (npr. zaposleni);
 • avtoriziranim osebam omogoča dostop le do podatkov, ki jih nujno potrebujejo za kakovostno izvajanje svojega dela;
 • vsak dostop do osebnih podatkov ustrezno beleži.

11.3. Ponudnik kot Kontrolor

Poglavje obravnava varovanje osebnih podatkov naročnika, ki so navedeni v naslednjem odstavku. Za pregled politike varovanja podatkov na strežniških okoljih svetujemo ogled poglavja 11.4. Ponudnik kot Procesor.

Ponudnik za potrebe izvajanja storitev, ki jih zagotavlja svojim naročnikom, zbira naslednje (osebne) podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov in kraj bivanja,
 • e-poštni naslov,
 • telefonsko številko,
 • geslo v zgoščeni obliki,
 • IP naslov,
 • ostale podatke, ki jih naročnik ob naročilu vnese na ponudnikovi spletni strani.

Zakonita podlaga oz. interesi za zbiranje in obdelavo navedenih osebnih podatkov so naslednje aktivnosti:

 • za namen realizacije naročenih storitev (spletno gostovanje, registracije domen, izdaja SSL certifikatov, itd.);
 • za namen obveščanja naročnikov o stanju naročenih storitev (potek, podaljšanje, tehnična obvestila, administrativna obvestila, itd.);
 • za namen obveščanje naročnikov z informacijami, ki so relevantne za nemoteno in varno uporabo naročenih storitev.

Za točnost vpisanih podatkov s strani naročnika ponudnik ne odgovarja, saj učinkovita in zakonita metoda, s katero bi bilo osebne podatke moč preveriti, ponudniku ni na razpolago. Za ustreznost podatkov je odgovoren naročnik sam. Točni podatki so obvezna podlaga za možnost korektne in celostne zagotovitve delovanja naročenih storitev. Točni podatki so obvezni tudi za možnost zagotovitve ustrezne uporabniške podpore pri uporabi naročenih storitev.

Iz varnostnih in tehničnih razlogov, za namene zagotavljanja čim višje stopnje varnosti podatkov, kar predstavlja zakoniti interes, ponudnik zbira tudi IP naslove, iz katerih naročnik dostopa do spletnih strani, aplikacij in strežniškega okolja ponudnika.

Vsi navedeni podatki, z izjemo piškotkov, se pri ponudniku hranijo trajno oz. do preklica. Sejni piškotki, ki so nujni za delovanje določenih storitev (npr. za prijavo v naročniški center), se pri ponudniku hranijo le v dejanskem času trajanja uporabe določene storitve, nato so samodejno trajno odstranjeni.

Za namen analize uporabe spletnih strani ponudnik uporablja:

 • storitev Google Analytics (GA), ki je konfigurirana tako, da ne shranjuje osebnih podatkov obiskovalcev (npr. IP naslova) brez izrecne privolitve;
 • ponudnikovo programsko opremo, ki ne hrani osebnih podatkov obiskovalcev.

Naročnik lahko z uporabo naročniškega centra, ki ga ponudnik ves čas brezplačno nudi naročniku v uporabo, kadarkoli zahteva evidenčni izpis ali celoten izbris svojih osebnih podatkov. Naročnik razume in se strinja, da:

 • je izbris osebnih podatkov možen le v primeru, da naročnik nima aktivnih storitev pri ponudniku;
 • mu bo z izbrisom osebnih podatkov obenem onemogočen dostop do naročniškega centra;
 • izbris osebnih podatkov ne pomeni izbrisa dokumentacije (računi, predračuni, dobropisi, itd.), ki jo je ponudnik še vedno dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo.

Naročnik razume in se strinja, da se podatki po opravljenem izbrisu še vedno nahajajo v primarnih in sekundarnih rezervnih kopijah ponudnika od 30 do 60 dni. Po tem časovnem roku so v skladu s proceduro rednih rotacij (izbrisom) rezervnih kopij osebni podatki samodejno odstranjeni tudi iz sistema rezervnih kopij.

11.4. Ponudnik kot Procesor

Kot Procesor osebnih podatkov se ponudnik zavezuje:

 • da bo podatke naročnika hranil in obdeloval izključno za namen zagotavljanja korektnega izvajanja naročenih storitev;
 • da bo marketinške aktivnosti na podlagi zbranih osebnih podatkov izvajal izključno z izrecnim privoljenjem naročnika;
 • obvestiti naročnika v primerih, ko bo do podatkov imel dostop katerikoli pogodbeni partner ponudnika;
 • k strogim varnostnim standardom, da lahko naročniku zagotavlja visoko stopnjo varnosti osebnih podatkov.

Podatki, shranjeni na strežniških okoljih ponudnika, so še vedno v celoti last naročnika. Ponudnik v nobenem primeru ne dostopa do teh podatkov razen izključno v namen zagotavljanja korektnega in kakovostnega izvajanja naročenih storitev v okviru Pogojev uporabe.

Ponudnik do podatkov naročnika dostopa le v naslednjih primerih: ko je to potrebno v okviru uporabniške podpore in je za ustrezno pomoč naročniku pri uporabi storitev nujen dostop do podatkov; dostop s strani ponudnikove programske opreme, ki neprekinjeno in samodejno meri ustreznost delovanja strežniških okolij in sistemov ter način rabe le-teh; na podlagi pisne zahteve s strani državnih ali sodnih organov v okviru izvajanja njihovih zakonitih funkcij.

Naročnik razume in se strinja, da se podatki po poteku naročenih storitev na strežniških okoljih ponudnika hranijo od 30 do 60 dni, na sekundarnih sistemih rezervnih kopij pa od 30 do 90 dni od dneva poteka posamezne storitve. Po tem časovnem roku so podatki v celoti in trajno odstranjeni iz vseh strežniških okolij ter rezervnih sistemov ponudnika brez možnosti povrnitve.

12. Kršitev pogojev poslovanja

Naročnik v celoti razume in se strinja, da si ponudnik pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, ki bi bili nujni ob kršitvah členov tega dokumenta. Taki ukrepi vključujejo takojšnjo omejitev oz. (začasno) zaprtje naročniškega centra, dostopa do strežniškega sistema in ostalih storitev brez predhodnega opozorila in brez povračila kupnine.

Naročnik se zavezuje, da bo varoval svoja gesla in vse ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na njegov uporabniški račun ter ponudnika v primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v njegov uporabniški račun takoj obvestil. Nepooblaščen dostop vključuje sum kraje in/ali izgube podatkov, spremembo gesla ali ostalih varnostnih informacij ali katerokoli drug dogodek, ki lahko povzroči ali omogoči nepooblaščen vstop v uporabniški račun naročnika.

13. Sprememba strank v obligacijskem razmerju

Naročnik se strinja, da lahko ponudnik skupaj z vsemi storitvami, podatki in pravicami ter dolžnostmi prenese izvajanje storitev na drugo pravno osebo.

14. Reševanje sporov

Ponudnik in naročnik se zavezujeta, da bosta vse morebitne spore poizkušala rešiti sporazumno.

Za morebitne spore, ki jih ponudnik in naročnik ne bi mogla rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

15. Sprememba splošnih pogojev

Ponudnik lahko prosto spreminja te splošne pogoje ali spremeni ponudbo storitev, zajetih z naročniško pogodbo. Vsaka taka sprememba postane veljavna sedem (7) dni po tem, ko je objavljena na spletnih straneh ponudnika. Naročnik se strinja, da bo redno obiskoval spletne strani ponudnika in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami. Če se naročnik s spremembo ne bo strinjal, lahko odpove naročniško razmerje in sicer tako, da v roku sedmih (7) dni po začetku veljavnosti te spremembe ponudniku pošlje odpoved po elektronski ali navadni pošti.

Prekinitev naročniškega razmerja postane veljavna, ko ponudnik potrdi, da je prejel sporočilo naročnika. Naročnik se strinja, da z uporabo storitev po poteku tega roka upošteva in se strinja z vsemi spremembami splošnih pogojev.

Pogoji uporabe veljajo od 28.11.2017.